Bağımsızlar üzerine yapılan çalışmalar

Academic Theses / Akademik Tezler:

Ph.D. Dissertations / Doktora Tezleri

 • Çankaya, İ. (2017). A critical view of the relations of art capital, public sphere and art initiatives in Turkey (Türkiye’de sanat sermayesi, kamusal alan ve sanat inisiyatifleri ilişkisine eleştirel bir bakış) (Ph.D. Dissertation). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]

MA. Theses / Yüksek Lisans Tezleri

 • Başaran, P. (2000). The Privatization Of Culture And The Development Of Cultural Centers In Turkey In The Post-1980s (Kültürün özelleştirilmesi ve 1980 sonrasında Türkiye'de kültür merkezlerinin gelişimi) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Bursalı, E. (2013). Sanatçı inisiyatifleri ve sanatçılar tarafından yürütülen mekanların İstanbul güncel sanat alanındaki rolü (Artist initiatives and artist run spaces' role in the contemporary art scene of İstanbul ) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Düzel, K.A. (2014). Güncel sanat anlayışına bağlı olarak Türkiye'de gelişen sivil sanat inisiyatifleri (Artist-run initiatives developed in Turkey according to the concept of contemporary art) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Gülkaynak, I. (2012). Güncel sanatın istanbul'da mekânsallaşması: Güncel sanat mekânlarının bina ve kent ölçeğinde bir incelemesi (Spatialization of contemporary art in istanbul: An analysis about contemporary art spaces in building and urban scale) (MA Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Işık, F.B. (2011). The agents that affect the independence of artistic expression and the independence of the artist: Types and interpretations of independence of artistic expression in Istanbul art-scene (Sanatsal ifadenin ve sanatçının bağımsızlığını etkileyen elemanlar: İstanbul sanat ortamından bağımsızlık çeşitleri ve yorumları) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Kalkan, A. (2011). 1950 sonrası sanat oluşumlar ve Türkiye'deki alternatif sanat mekânlarına dair sanatçı, eleştirmen ve galerici görüşleri (Art occurrences after 1950 and views of artist, critics and gallery owners for alternative art places in Turkey) (MA Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Sırma, Y. (2010). Türkiye'de çağdaş sanat piyasasında 'alternatif' oluşumlar: Sanatçı inisiyatifleri (The 'alternative' constitutions in contemporary art market in Turkey: Artist initiatives) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Silahtarlıoğlu, T. (2009). Sanatta sivil toplum ve Hafriyat sanatçı inisiyatifi (Civil society and fine arts, hafriyat artist initiative) (MA. Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]
 • Sönmez, B. (2006). The Construction of space audience in contemporary public and practices: Three examples from İstanbul (Çağdaş kamusal sanat pratiklerinde izleyici ve mekanın inşası: İstanbul'dan üç örnek proje üzerine bir inceleme) (MA Thesis). Retrieved from tez.yok.gov.tr [PDF]

Book, Yearbook, Chapter in a Book / Kitap, Yıllık, Kitap İçi Bölüm

 • Almanak 2022 İzmir'de Kültür Sanat, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, 2022 link
 • Yavuz S. 2020, 1909 – 2020 Türkiye’de Görsel Sanatlar Alanında Dayanışma ve Örgütlenme Türkiye’de Sanat Kolektifleri ve İnisiyatifleri (hayy Open Space)
 • Çankaya, İ. (2016). How to sustain? Managerial Challenges in Art Initiatives. In Management and Marketing Issues and the Arts, pp:109-120. Sofia: The Academy of Music, Dance, and Art Publishing. ISBN: 978-954-2963-20-2
 • Keskiner, S. (Ed.). (2019). Müdahale. İzmir Kültür Platformu Girişimi Yaz Okulu Kitabı, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2018). Kolektif. İzmir Kültür Platformu Girişimi Yaz Okulu Kitabı, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2017). Birlikte Üretme. İzmir Kültür Platformu Girişimi Yaz Okulu Kitabı, İzmir Akdeniz Akademisi
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2017). Kültür ve Sanatta Öğrenme Pratikleri ve Alternatif Modeller, Açık Atölye – Açık Sahne – Açık Mekân – Açık Sergi, Etkinlik Tasarımı, Alternatif Modeller. [Yearbook]. Retrieved from izmeda.org
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2015). İletişim Toplantıları [Yearbook]. Retrieved from izmeda.org
 • Yiğit, E. (2021). Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar: edayigit.xyz

Magazine Articles / Dergi Yayınları

 • Aksoy A. (2023), Bağımsızlık Konuşmaları, DOI: 10.47613/reflektif.2023.130, link
 • Çelen M., Keskiner S. (2023) Sarp Keskiner ile İzmir Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Üzerine Söyleşi, DOI: 10.47613/reflektif.2023.133 link
 • Bakçay E., Bayraktar U. (2023) Kompost Çağında Kültür Sanat Oluşumları: Karşı Sanat ve Kültürhane, DOI: 10.47613/reflektif.2023.134, link
 • Baki G. (2022), Kendi Yapımının Sesini Taşıyan Kutu İzmir'in Sanat İnisiyatifleri, İzmir'de Kültür Sanat Almanak 2022 link
 • Arapoğlu, F., Arslan, R. and İnal, İ. (2012, March). Sanat Bağımsız mı? Kargart, 58 Retrieved from kargamecmua.org
 • Aysun, E. (2013, September - October). Looking at the Cultural Entrepreneurship in Istanbul. Sanat Dünyamız, 130, Current Issues Supplement, İstanbul, YKY
 • Kantürk, B. (2021). İzmir Güncel Sanatına Dair Bir Kronoloji 1986 – 2020. UCLG Culture Summit Publication, İzmir, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Kantürk, B. (2017, December). 5 Yıl Önce, 10 Yıl Sonra: İzmir’de Güncel Sanatın Yakın Tarihi, Pla+form,7, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (2017, December). Actopolis | Eylem Sanatı, Pla+form,7, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S., Kocaer, O., Eryılmaz, H., & Ekemen, C. (2017). Pla+form / İzmir Kültür Haritası: Kültür Sanat Mekânları, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2016). (İzmir’de) Güncel Sanat Forumu, Pla+form, 5, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2016). (İzmir’de) Bağımsız Yayın Forumu, Pla+form, 5, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2016). (İzmir’de) Bağımsız Müzik Üretimi Forumu, Pla+form, 3, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (Ed.). (2014). Nasıl Yola Çıkacağız ve Nereye Doğru Yürüyeceğiz?, Pla+form, 1, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Pasin, B., Varinlioğlu, G., Kılınç, K. (2020), Alternatif Bir Kentsel Tamirat Pratiği Olarak Darağaç, EgeMim, 4 (108); pp.78-85 Retrieved from egemimarlik.org [PDF]

Conference Presentations / Konferans Sunumları

 • Çankaya, İ. (2020). Art Initiatives in Turkey (in the Early Millennium): Challenges of Bottom-up Practices in the Field of Visual Arts. Paper presented at Another Artworld: Manifestations and Conditions of Equity in Vısual Arts, Belgrade, Serbia, 3-4 December 2020.
 • Çankaya, İ. (2017). Reinforced by the Law: Privatisation of the Art Sector in Turkey in the 21st Century. Paper presented in12th Conference on Arts in Socıety, Paris, France, 14-16 June 2017
 • Çankaya, İ. (2013). Art Residency as the Nucleus of Artistic production and Urban Experience: The Case of halka art project, Istanbul. Paper presented in Contemp Art’13, Contemporary Art Conference, İstanbul, 10-12 April 2013
 • Kılınçarslan, Ö. (2021). İzmir Çağdaş Sanat Belleği, AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 15-16 Nisan 2021.

Interviews / Röportajlar

Published / Basılı

 • Akkoyunlu, G. (2020, December, 9). DAİRE Konuk Sanatçı Programı, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Akkoyunlu, G. (2018, October, 30). Monitör, Pla+form, 10, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Baltacı, İ.M. (2018, August, 29). Kaynaklar Köy Tiyatrosu Deneyimi, Pla+form, 10, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Baltacı, İ.M. (2018, August, 29). Semih Çelenk: Balıklıova Köy Tiyatrosu Deneyimi, Pla+form, 10, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Çakır, M. (2020, December, 7). Praksis Müzik Kolektifi, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Eryılmaz, H. (2020, July, 21). İzmir Dayanışma Akademisi, Pla+form, 13, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Eryılmaz, H. (2019, October, 22). 6x6x6, Pla+form, 11, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Eryılmaz, H. (2016, May, 20). Siyah Pembe Üçgen Kolektifi, Pla+form, 3, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Kayırıcı, E.C. (2020, December, 17). Açık Stüdyo – Komünitas, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Kantürk, B. (2016, August, 8). Elmas Deniz, Pla+form, 4, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Kantürk, B. (2016, May, 20). B.I.T Kolektifi, Pla+form, 3, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Kantürk, B. (2015, July, 6). Özgül Kılınçarslan, Pla+form, 1, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (2020, November, 3). Balconnection, Pla+form, 12, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Keskiner, S. (2014, November, 4-5-6). Fanzin – Kaset – Distro, Sanatatak. Retrieved from sanatatak.com
 • Keskiner, S. (2014, October, 3). Cenk Dereli & Ekin İdiman: 37 Video Art Galeri – İzmir’de Birşeyler Oluyor, Sanatatak. Retrieved from sanatatak.com
 • Kocaer, O. (2018, November, 2). Darağaç Kolektifi, Pla+form, 10, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Kocaer, O. (2016, July, 20). Nomadmind İnisiyatifi, Pla+form, 4, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sağay, E. (2020, August, 19). Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi, Pla+form, 13, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sağay, E. (2018, November, 16). Leman Sevda Darıcıoğlu, Pla+form, 10, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sağay, E. (2017, December, 5). NomadMind—Living Room, Pla+form, 8, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sağay, E. (2016, July, 16). 3K Kavimler Kapısı Kolektifi, Pla+form, 4, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sargon, N. (2019, August, 19). Kendine Ait Bir Oda (KABO), Pla+form, 11, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi
 • Sargon, N. (2017, April, 5). Özge Horasan (Satsuma), Pla+form, 6, İzmir, İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi

Unpublished / Yayınlanmamış

 • Çankaya, İ. (2016, May 30). Zeynep Okyay: Pasaj. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, May 31). Seçil Yersel: Oda Projesi. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, May, 31). Merve Kaptan: Torna. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 3). Burak Ata: Signs of Time. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 5). Niyazi Selçuk: Kamusal Sanat Laboratuvarı. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 6). Omar Berakdar: Arthere. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 7). Yasemin Nur: Atılkunst. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 9). Sevil Tunaboylu: mtaar. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 11). Mert Öztekin: Ha-za-vu-zu. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 11). Julie Upmeyer: Caravansarai. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 14). Ekmel Ertan: amberPlatform. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 14). Emre Akçora, Işıl Şipal: Tasarım Bakkalı. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 15). Özge Ersoy: Collectorspace. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 17). Feyyaz Yaman: Karşı Sanat Çalışmaları. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, June, 24). Didem Özbek: Pist. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, July, 22). Mine Kaplangı: Creative Çukurcuma. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, July, 26). Nancy Atakan: 5533. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, August, 3). Selim Süme: Reccollective. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, August, 16). Elif Tekir: Yoğunluk. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, August, 17). Sine Ergun: maumau. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, September, 21). Vahit Tuna: Masa. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, September, 24). Ece Eldek: Toz. Personal communication
 • Çankaya, İ. (2016, October, 15). Banu Cennetoğlu: BAS. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, February 5). İpek Çankaya, Sezgi Abalı: Halka Sanat Projesi. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, February 9). Göksu Kunak: Masa. Personal communication.
 • Okyay, Z. (2014, February 12). Ekmel Ertan: amberPlatform. Personal communication
 • Okyay, Z. (2015, February, 23). Banu Cennetoğlu: Bas. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, February 27). Mehmet Dere: 49 A. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, February 27). Erkin Gören: mtaar. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, February 27). Fırat Erdim: Flash Atölye. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, June 18). Merve Çağlar, Yavuz Parlar: SAHA. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, September 15). Merve Kaptan: Torna. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, September 15). Julie Upmeyer: Caravansarai. Personal communication
 • Okyay, Z. (2014, November 4). Cemil Batur Gökçeer: Torun. Personal communication

Presentations / Sunumlar, Tanıtımlar

Published / Basılı

 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2019). Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi – Agora Derneği – Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği – Kalendermeşrep inisiyatifi – Çatı Katı – Küf Project – Dâhili Bellek – Asfalya Film – street disco – Korsan Parti Hareketi sivil inisiyatifi (İzmir) / Amîdart Sanat Bileşkesi (Diyarbakır) – SUB Kolektifi (Çanakkale) – KAOS GL Misafir Sanatçı Programı (Ankara), [Yearbook]
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2018). Büyük Siyah Kapı inisiyatifi – Galeri A – İzmir Lindy Hop Derneği – Kapılar Kolektifi – Shelter artist run space - Oyun Hamuru Tiyatrosu – Özgün Bir Sanat – Alla Tuna Concept – Doğa Okulu – Ses Kardeşim – Susma Platformu (İzmir ) / A Corner in the World (İstanbul) – Kultur LTD (İstanbul) – Kargart (İstanbul), [Yearbook]
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2017). ABAK (Az Bilinen Antik Kentler Turu) İnisiyatifi – Atölye 21/1 – Bahar Öztömek Atelier – Çatı 1972 – Kilizman Yayınevi – İro Café – Kırkmerdiven – Kloraksanat İnisiyatifi – LOKALL Kent Rehberi – Mavi Sanat – Open Campus – No 42 – Özgür Tiyatro – Pübliko – Renkli Merdiven – Satsuma – Seferihisar Suluboya Topluluğu & Sanat Bahçesi – Tiyatro Playback – Şubadap Çocuk – Tabu Film – Edit & Epic Fair – Teos Kültür Sanat Derneği – theBroart – Tiyatro Kalemi – Urban Tank – Vol5 – Yüksek Oda (İzmir) / Sanatatak (İstanbul) – UrbanObscura (Ankara) – Nerdworking (İstanbul), [Yearbook]
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2016). 3. Dalga Sanat İnisiyatifi – 7_70 Kültür Sanat – Apeiron Collective – Anadolu Jam & Zumbara – Prometeatro – Belki Kitabevi – Bizim Çocuklar – budalasultan inisiyatifi – No 37 Video Art Gallery – İnciraltı Hafızası – Fanzin Apartmanı – Birikim Atölyesi – Kara Pembe Karşı Sanat Kolektifi – Karavan Sessions – Karşı Sanat Merkezi – Kendine Ait Bir Oda (KABO) – Film Terapi – Kronovox Archives – digit_İZMir – otuzbeslik.com – Rokalemon – Ahura Müzik Topluluğu – Suart Kukla Atölyesi – TAKSAV – Teos Sanat Kampı – Tiyatro 4 – Tiyatro Medresesi – Tiyatro Terminal – Tiyatrohane – İzmir Kısa Film Festivali (İzmir) / Dünyada Mekân & Müştereklerimiz (İstanbul) – Akdeniz Dayanışma Kampı (İstanbul) – Sanatta Görünürlük Festivali (İstanbul-İzmir), Afyon Caz Festivali (Afyon), [Yearbook]
 • İzmir Kültür Platformu Girişimi, İzmir Akdeniz Akademisi. (2015). 410 Arts – Ağaçkakan Kukla Atölyesi – Argo İzmir kolektifi – Pecha Kucha İzmir – Çizgelikedi Görsel Sanat Merkezi – Daralan İnisiyatifi – Duvara Karşı Tiyatrosu – LAB Alternative Arts – Geçici Müdahale Platformu – Mov It Productions & We Re Mix – İçerik dergi – İzmir Müzisyenler Derneği (İMD) – I/O inisiyatifi – izmirdesanat.com – K2 Güncel Sanat Merkezi – Hyperlapse Film – Kamera Sokak İnisiyatifi – Mors & Muzika Retorika – Mahzen Photos kolektifi – Maquis Projects – Hezarfen Film Galeri – Praksis Müzik Kolektifi – Pusula Film – Sokak Sanatçıları Derneği – Sonsuz Sekiz Sanat Atölyesi – Tiyatro Nienor – Tiyatro Viya – Yenikapı Tiyatrosu – İlhan Koman Kültür Sanat Vakfı (İzmir) / Mekân Artı (İstanbul) – CABININ (Çanakkale), [Yearbook]
 • Kantürk, B. (2021, June, 5). Maquis Project, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Keskiner, S. (2021, June, 13). Sarı Denizaltı İnisiyatifi, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Keskiner, S. (2021, April, 25). Teos Kültür Sanat Derneği, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Keskiner, S. (2021, February, 22). Karantina Kolektifi, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Keskiner, S. (2021, February, 21). Mahzen Photos Kolektifi, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing
 • Yavuz, S. (2021, February, 11). Hayy Açık Alan, 11 Şubat 2021, İzmir, UCLG Culture Summit Publishing

Oral Presentations / Sözlü Sunumlar

 • Akkoyunlu, G. (2015, April, 6). I/O, Kardıçalı Han, İzmir, TANDEM Türkiye Toplantısı
 • Çankaya, İ. (2021, April, 15). Farklı Bir Paradigmadan Bakmak: Sanatta Alternatif Oluşum Modelleri. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü Sanat Konuşmaları Serisi, XVIII
 • Çankaya, İ. (2014, January, 23). Nature and Dynamics of Artist Initiatives, İstanbul: Halka Sanat Projesi
 • Çankaya, İ. (2013, November, 16). Bağımsız Sanat İnisiyatifi Ne Demek? Forum: Piyasa Dışı Bir Sanat Mümkün mü?, İstanbul, TAKSAV
 • Kırdar, H. (2018). İzmir’de Sanatçı Stüdyoları, Facebook

Web Sources / Web Kaynakları

 • Cuguoğlu, N. (2015). İnisiyatifler: Dünyalı mı, Marslı mı? Artfulliving. Retrieved from artfulliving.com.tr
 • Ertan, E. (2013) Independent Art Organizations and Corporatization of Art Scene: amberPlatform Case. Retrieved from academia.edu
 • Okyay, Z. (2015) Bağımsız Sanat Alanları Sözlüğü. Retrieved from unlimitedrag.com